At det i det hele tatt går an å ta laks med mark som agn, virker ulogisk. Biologene kan fortelle oss at laksen ikke spiser når den er i vassdragene, så hvorfor skulle den snappe etter en mark? Vi vet fortsatt ikke helt hvordan det er mulig, men det vi vet helt sikkert er at det faktisk går an å oppnå gode resultater med markfiske etter laks.

Ulike måter å gjøre det på

Det er i hovedsak to forskjellige måter å fiske etter laks med mark. Det enkleste er frilinefiske, der man lar marken beveges med strømmen i elven. Den holdes nede av et lett søkke som gjør at den ligger på rett dybde for å møte på laksen. Her må du øve deg opp med erfaring for å finne ut av hvor tungt søkke du skal bruke. Det vil avhenge av hvor mye strøm det er og hvor mye vannføring det er forbi der du står.

Alternativet er å bruke et tungt søkke. Da drar du søkket mot strømmen, samtidig som det trekkes mot bunnen. Dette er enda litt mer krevende enn frilinefiske.

Hvilken mark bør man bruke?

En stor men vanlig nybegynnerfeil er å fylle opp med for mye laks på kroken. Husk at laksen skal ha plass til å kroke seg. La gjerne så mye som halvparten av krokbøyen være fri. Du kan også bruke litt ulltråd i skarpe farger (gjerne rødt) til å tenne laksen, i følge noen teorier. Den aller beste marken du kan bruke er duggmark. Du kan selv grave den opp eller plukke den opp når det er bløtt ute. Alternativt går det selvfølgelig også an å kjøpe mark. Når du fyller en boks med mark må du også ta med litt jord og noe vått organisk materiale, for eksempel gress eller løv.