Alt av utstyr er på plass, fiskeavgiften er betalt, og det er bare å sette i gang. Men hvor finner man egentlig fisken hen? Dette kan være ganske krevende å finne ut av, særlig når man hverken er erfaren eller lokalkjent. Her får du noen tips om hvordan du kan sikre at du fisker der det faktisk er fisk.

Få tips fra lokalbefolkningen

Det er viktig å få kontakt med andre fiskere, uansett, for selv om mange fisker for å være alene så er det uansett en sosial dimensjon der. Bare andre fiskere vil virkelig forstå og anerkjenne fiskehistoriene i ettertid, for her kan du ikke stole på at kone, barn og kolleger er et passende publikum.

Slå av en prat med lokale kjentmenn for å vite mer om hva som foregår i elven. Noen av dem kan kanskje komme til å holde hemmeligheter for seg selv, men de fleste er ikke sånn.

Lær laksen å kjenne

Det er også viktig å vite litt om laksen som fisk for å få skikkelig tak på den. Slik kunnskap vil hjelpe deg å identifisere hvor laksen mest sannsynlig holder til, gitt vær og vannføring i vassdraget.

Laksen liker å ha litt temperatur, helst over 10 grader. Når laksesesongen starter 1. juni er det gjerne litt kaldt for laksen, men noen storlakser kan komme sprellende. Da holder de seg på bunnen og sparer energi, fordi de ikke spiser i elva. Tungt utstyr er til hjelp i en slik situasjon.

Når elven varmes opp utover sommeren, blir det mindre oksygen. Da vil laksen heller trives der oksygen blandes inn i vannet, som i fosser og stryk der vann pisker mot vann. Blir det for varmt, for grunt, og for lite oksygen, vil laksen søke å gjemme seg i skyggelagte områder, gjerne i dypt vann.